فعالیت ها در پاتایا

تورها

تور بانکوک پاتایا بهار ۹۷

قیمت هر نفر2450000T

 • پرواز ماهان ایر
 • 7شب و 8 شب
 • بهار97

بیشتر

تور پاتایا تابستان ۹۷

قیمت هر نفر2800000T

 • پرواز ماهان ایر
 • 7شب و 8 روز
 • تابستان97

بیشتر

تور بانکوک پاتایا اسفند ۹۶ پرواز ماهان

قیمت هر نفر2250000T

 • پرواز ماهان ایر
 • 7شب و 8 شب
 • هر روز هفته

بیشتر

تور پاتایا اسفند ۹۶ پرواز ماهان

قیمت هر نفر2250000T

 • پرواز ماهان ایر
 • 7شب و 8 شب
 • هر روز هفته

بیشتر

تور پاتایا شهریور۹۷ پرواز عمان ایر

قیمت هر نفر2180000T

 • پرواز عمان ایر
 • 8شب و 9 شب
 • هر روز هفته

بیشتر

تور پاتایا نوروز ۹۷

قیمت هر نفر4320000T

 • پرواز عمان ایر
 • 7شب و 8 شب
 • هر روز هفته

بیشتر

برای انجام