فعالیت ها در پاتایا

تورها

تور بانکوک پاتایا

قیمت هر نفر4740000T

 • پرواز ماهان ایر
 • اقامت 7 روز
 • زمستان 97

بیشتر

تور پاتایا

قیمت هر نفر4630000T

 • پرواز ماهان ایر
 • اقامت 8 روز
 • زمستان 97

بیشتر

تور پاتایا نوروز

قیمت هر نفر7480000T

 • پرواز عمان ایر
 • اقامت 8 روز
 • نوروز 98

بیشتر

تور پاتایا نوروز

قیمت هر نفر7690000T

 • پرواز ماهان
 • اقامت 7شب و 8روز
 • نوروز 98

بیشتر

برای انجام