فعالیت ها در آنتالیا

تورها

تور آنتالیا ویژه شهریور ۹۷

قیمت هر نفر4295000T

  بیشتر

تور آنتالیا ویژه ۱،۲،۳ شهریور

قیمت هر نفر3750000T

 • پرواز اطلس جت
 • شب6 و 7 روز
 • ویژه 1,2,3 شهریور

بیشتر

تور کوش آداسی ۱و۲ شهریور

قیمت هر نفر2890000T

 • پرواز اطلس جت
 • شب6 و 7 روز
 • ویژه 1و2شهریور

بیشتر

تور آنتالیا ۲۵،۲۶،۲۷ مرداد ماه

قیمت هر نفر4090000T

 • پرواز اطلس جت
 • شب6 و 7 روز
 • ویژه 25،26،27 مرداد

بیشتر

تور آنتالیا نوروز ۹۷

قیمت هر نفر1990000T

 • پرواز آتا و زاگرس
 • 6شب و 7 روز
 • هر روز هفته

بیشتر

برای انجام