How Can We Help?

ویزای شینگن نوع C

منطقه شنگن به 26 کشور اروپایی گفته می شود که قانون کنترل گذرنامه در بدو ورود را برای شهروندان این منطقه حذف کرده اند. اما برای ورود به برخی کشورها نیاز به داشتن ویزای شینگن دارید.

با در نظر گرفتن اهداف سفر باید یکی از انواع این ویرا را انتخاب کنید. ویزای عادی شینگن به چهار نوع C, B، A و D تقسیم می‌شود. که در ادامه میخواهیم schengen visa type c را برایتان شرح دهیم:

ویزای شینگن نوع C برای ویزای اقامت کوتاه مدت در هر کشور عضو منطقه شنگن اعطا می شود و مدت زمان مجاز بازدید در کشور های منطقه شنگن، در این ویزا ثبت خواهد شد. در ویزای شینگن نوع C بسته به اهداف سفر متقاضی در 3 نوع صادر می شود و فرد متثاضی می توانید با توجه به هدف مورد نظر خود یکی از این سه نوع ویزا را درخواست دهد و دریافت نماید.

ویزای یکبار  ورود | Single-entry | شینگن نوع c

شما با در اختیار داشتن این نوع ویزا می توانید به یکی از کشور هایی که در محدوده ی شینگن قرار دارند سفر کنید و به محض ترک آن کشور ویزای شما منقضی می شود حتی اگر از مدت زمان اعتبار آن باقی مانده باشد.

به عبارت دیگر می توان گفت شما فقط یک بار حق ورود به یک کشور را دارید.

ویزای دوبار ورود شینگن نوع c

در این نوع ویزا نیز شرایط همانند حالت قبل است با این تفاوت که با در اختیار داشتن این نوع ویزا می توانید دوبار طی محدوده زمانی که ویزای شما اعتبار دارد به یکی از کشور هایی که در محدوده ی شینگن قرار دارند سفر کنید.

به عبارت دیگر می توان گفت شما نمی توانید برای بار سوم به کشور های مذکور سفر کنید حتی اگر ویزای شما اعتبار داشته باشد.

ویزای چندبار ورود | Multiple-entry | شینگن نوع c

با دریافت این نوع ویزا شما هیچ گونه محدودیتی در تعدد ورود و خروج به کشورهایی که در محدوده ی شینگن قرار دارد را ندارید و تنها محدودیتی که این ویزا دارد محدوده ی زمانی آن است.

مدت زمان اعتبار این نوع ویزا ۹۰ روز به ازای هر ۶ ماه از سال است و به محض ورود به یکی از کشورهایی که در محدوده ی شینگن قرار دارد، این ۹۰ روز محاسبه خواهد شد.

نکته: روز اول ورود به منطقه شنگن به عنوان اولین روز اعتبار ویزا محسوب می شود. در صورت اقامت کوتاه مدت و ورود مجدد به منطقه شنگن، تعداد کل روز های اقامت به حداکثر 90 روز رسیده است.

هنگامی که از هریک از سفارت‌های حوزه شنگن درخواست ویزای شینگن نوع C را می‌دهید، توجه داشته باشید که سفارت را از وابستگی‌های مالی، شغلی و عاطفی خود به کشورتان مطمئن سازید. این مهم از مواردی است که سفارت‌ها را مطمئن می‌سازد که دلایل کافی برای بازگشت به کشورتان دارید و قصد اقامت در محدوده شنگن را به هیچ وحه نخواهید داشت.

بالا