How Can We Help?

ویزای شینگن نوع B

منطقه شنگن به 26 کشور اروپایی گفته می شود که قانون کنترل گذرنامه در بدو ورود را برای شهروندان این منطقه حذف کرده اند. اما برای ورود به برخی کشورها نیاز به داشتن ویزای شینگن دارید.

با در نظر گرفتن اهداف سفر باید یکی از انواع این ویرا را انتخاب کنید. ویزای عادی شینگن به چهار نوع C, B، A و D تقسیم می‌شود. که در ادامه میخواهیم schengen visa type b را برایتان شرح دهیم:

ویزای شینگن نوع B (ترانزیت) برای افرادی صادر می شود که می خواهند از کشور های منطقه شنگن عبور کنند. ویزای شنگن نوع B حق سفر بیش از یک کشور عضو شنگن به وسیله هواپیما یا یک ماشین را به دارنده آن می‌دهد.

درواقع این ویزا نوعی ویزای ترانزیتی است که به همراه داشتن آن به شما اجازه می دهد تا برای مدت زمان حداکثر 5 روز از خاک کشوری در ناحیه شینگن عبور کنید. یک ویزای ترانزیت می‌تواند برای یک، دو یا چند گذر صادر شود.

مدارک مورد نیاز ویزای شینگن نوع B

برای دریافت این ویزا شما دقیقا مدارکی مشابه با مدارک ویزای نوع A را باید تحویل مرجع صادر کننده دارید.

نکته: باید توجه داشته باشید که این ویزا تنها به منظور ترانزیت صادر میگردد؛ نه برای اهداف تجاری، گردشگری و یا حتی دید و بازدید.

بالا