How Can We Help?

داروهای ممنونه در تایلند

داروهای ممنوعه در تایلند ممکن است برای مسافران به این کشور دردسرساز شود.

قوانین سخت گیرانه این کشور حتی تجویز یکسری از داروها با کنترل شدید انجام می پذیرد.

حتی اگر می خواهید داروهای خود را در این سفر به همراه ببرید باید اجازه کتبی دکتر خود را نیز به همراه داشته باشید.

بطوریکه باید قبل از سفر لیست داروهای خود را در اختیار سفارت تایلند در کشور خود قرار دهید تا شما را راهنمایی نمایند تا در این سفر دچار مشکلی نشوید.

در تورهای تایلند بیاد داشته باشید که برای به همراه داشتن داروهای خود، باید مجوز پزشک خود را نیز به همراه داروها داشته باشید.

بعضا مشاهده شده که مسافران به دلیل ارائه ندادن مجوز قانونی، در این کشور تحت پیگرد قانونی و بازداشت قرار گرفته اند.

در کنار مطالعه این مطلب به شما پیشنهاد می شود مقاله راهنمای سفر به تایلند را مطالعه نمایید.

لیست داروهای ممنونه در سفر به تایلند

داروهای ممنوع در تایلند

مصرف بسیاری از قرص ها در ایران مجاز است اما همراه داشتن آن ها در دیگر کشورها نوعی جرم به حساب می آید.

قرص های خواب آور از خانواده بنزودیازپین جزء داروهای ممنوعه در تایلند هستند.

به همراه داشتن هر نوع دارویی که از مواد زیر تشکیل شده باشد در کشور تایلند غیر مجاز است و ممکن است برای فرد ۱ تا ۲۰ سال زندانی به همراه داشته باشد.

 • داروهای حاوی هروئین
 • آمفتامین
 • متامفتامین
 • LSD
 • کوکائین
 • کدئین
 • متادون
 • مورفین
 • قارچ های روانپریشی
 • گیاه کراتام
 • داروی Pseudoephedrine | C10H15NO و یا نام های تجاری افرینول (Afrinol) سودافد (Sudafed) و یا سینوتب (sinutab)

 

بعضی از این داروها را مسافران اجازه حمل آنها را حتی در حالت ترانزیت یا به قصد ورود به تایلند را ندارند.

متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به 5 سال زندان و جریمه ی نقدی به مبلغ حداکثر 100.000 بات محکوم خواهند گردید.

همانطور که به لیست داروهای ممنوع در تایلند اشاره کردیم و طبیعتا به همراه داشتن آنها پیگرد قانونی خواهند داشت.

پس بهتر است سعی کنید این دارو ها را در سفر به تایلند به همراه خود نبرید، اما اگر در طول سفر این داروها باید همراه شما باشند قبل از سفر مجوز مصرف آن ها را باید از پزشک خود دریافت کرده و به سفارت تایلند در ایران اطلاع دهید.

نکته مهم در این بخش این است که بهتر است داروهای مصرفی در جعبه، بطری و ظرف خود نگاه داری شوند تا بازرسان فرودگاه به شما مشکوک نشوند.

 

منبع: thailandvisa.net

بالا