جاذبه های گردشگری لنگکاوی

لنگکاوی لنگکاوی با شهرت جهانی و سواحلی که خورشید بر آن بوسه می زند و آسمان آبی پاک و طبیعت زیبا شما را صدا میزند. لنگکاوی بزرگترین جزیره در سواحل کداه در دورترین نقطه شمال غرب مالزی  است. این جزیره شامل ۹۹ جزیره است که همانند جواهر می باشد. لتگکاوی بهترین مقصد چند منظوره برای […]