تور مارماریس پرواز آتا

تور مارماریس پرواز آتا

75 کاربر امتیاز داده اند | امتیاز: 3 از 5 | تور مارماریس پرواز آتا
[h1]
آغاز اعتبار:
7/خرداد/1396
پایان اعتبار:
20/خرداد/1396
مبدا:
تهران
حمل و نقل:
دارد
راهنما:
دارد
نوع سفر:
هوایی
6 شب و 7رو
١,٨٩٥,٠٠٠ تومان
چاپ پکیج
دوتخته:
١,٨٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٢,٤٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,١٩٥,٠٠٠ تومان
IDEAL PANORAMA4 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
١,٨٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٢,٩٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٢٩٥,٠٠٠ تومان
GREEN NATURE RESORT5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
resort
دوتخته:
١,٩٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٢,٥٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٢٩٥,٠٠٠ تومان
ORKA NERGIS SELECT4 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
١,٩٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٢,٩٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٢٩٥,٠٠٠ تومان
BLUE BAY PLATINIUM5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,١٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,١٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٤٩٥,٠٠٠ تومان
GREEN NATURE DIAMOND5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,١٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,١٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٤٩٥,٠٠٠ تومان
MARES LABRANDA BEACH5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٢٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٢,٧٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٤٩٥,٠٠٠ تومان
GOLDEN ROCK BEACH4 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٢٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٢٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٤٩٥,٠٠٠ تومان
GRAND IDEAL PREMIUM5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٤٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٤٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٧٩٥,٠٠٠ تومان
CASA DE MARIS5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٥٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٧٩٥,٠٠٠ تومان
LUNA BEACH5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٥٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٥٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٥٩٥,٠٠٠ تومان
IDEAL PRIME BEACH5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
0
دوتخته:
٢,٥٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٥٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٥٩٥,٠٠٠ تومان
AQUA BEACH RESORT 5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٧٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٤٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٩٩٥,٠٠٠ تومان
GRAND PASA5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٧٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٤٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٩٩٥,٠٠٠ تومان
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٧٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٦٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٧٩٥,٠٠٠ تومان
MARTI RESORT5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٧٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٤٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٩٩٥,٠٠٠ تومان
ELEGANCE 5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٢,٨٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٧٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٧٩٥,٠٠٠ تومان
MARMARIS PALACE5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD
دوتخته:
٣,٢٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٤,٥٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٠٩٥,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٠٩٥,٠٠٠ تومان
CLUB TURBAN5 ستاره
شهر
مارماریس
خدمات
ALL
مدت اقامت
6 شب
نوع اتاق
STD

ویژه 19و20 خرداد

خدمات مارماریس:

  • پرواز ازمیر با هواپیمایی آتا
  • ترانسفر فرودگاهی ، راهنما ، بیمه مسافرتی
  • گشت شهری مارماریس و گشت خرید در ازمیر

توضیحات مهم:

  • پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی مبلغی استرداد نخواهد شد.
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور  بعهده مسافر می باشد.
  • قیمت کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.

WWW.CHAKAVAKTRAVEL.COM