آنتالیا ویژه 22 شهریور

آنتالیا ویژه 22 شهریور

61 کاربر امتیاز داده اند | امتیاز: 4 از 5 | آنتالیا ویژه 22 شهریور
[h1]
آغاز اعتبار:
2/شهریور/1396
پایان اعتبار:
22/شهریور/1396
مبدا:
تهران
حمل و نقل:
دارد
راهنما:
دارد
نوع سفر:
هوایی
6شب و 7روز
٢,٢٥٠,٠٠٠ تومان
چاپ پکیج
دوتخته:
٢,٢٥٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٢,٦٣٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٧٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
ALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٢,٦٣٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٠٧٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٩٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
ALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٢,٦٩٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٠٧٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
١,٩٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
ALL
منطقه
KEMER
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٠٧٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٦٥٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٠٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
BELEK
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٠٧٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٦٥٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٠٩٠,٠٠٠ تومان
رزرو هتل DAIMA5 ستاره
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
KEMER
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,١٧٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٣,٨٥٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,١٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
-
منطقه
KEMER
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٣٠٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٢٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٤٠٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٤,٩٢٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٣٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
BELEK
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٤٢٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٤,١٨٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٣٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٥٣٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٤,٣٥٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٤٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
KUNDU
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٦٣٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٤,٥١٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٥٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٧٧٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
N/A
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٦٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
KEMER
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٨٩٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
N/A
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٦٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٣,٩٣٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٤,٩٥٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٧٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LAR
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٤,٢٤٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٥,٤١٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٩٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٤,٢٤٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٥,٤١٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٩٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٤,٢٤٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٥,٤١٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٢,٩٩٠,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٤,٥٩٠,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٥,٩٣٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٣,١٩٥,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٤,٨٠٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٧,٠٥٥,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٣,٣٩٥,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب
دوتخته:
٤,٨٩٥,٠٠٠ تومان
یک تخته:
٧,٢٠٠,٠٠٠ تومان
کودک ۲ تا ۶ سال:
١,٦٩٠,٠٠٠ تومان
کودک ۶ تا ۱۲ سال:
٣,٤٩٥,٠٠٠ تومان
شهر
آنتالیا
خدمات
UALL
منطقه
LARA
مدت اقامت
6 شب

دانلود فایل PDF​​​​​​​

روزهای چهار شنبه  هر هفته

 

خدمات آنتالیا

  • پرواز با ایرباس زاگرس
  • 6 شب و 7 روز اقامت مطابق سرویس هتل
  • ترانسفر فرودگاهی ، راهنما ، بیمه مسافرتی

توضیحات مهم

  • پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی مبلغی استرداد نخواهد شد.
  • پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور  بعهده مسافر می باشد.
  • قیمت کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد.

 

WWW.CHAKAVAKTRAVEL.COM